Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hra se odehrává celkem ve třech středověkých městech a jejich venkovech a jsou to:

  • Jeruzalém


Historie:
Jádro Jeruzaléma vzniklo v eneolitu na vyvýšenině, která je dnes nazývána jako Město Davidovo. Proměna z přechodného sídliště v regulérní město se udála v 19. stol. př. n. l. Ve 14. stol. př. n. l. byl již Jeruzalém opevněným a důležitým kenaánským městem. Podle biblických zpráv bylo město přinejmenším až do 11. stol. př n. l. obýváno Jebusity a okolo roku 1000 př. n. l. Jeruzalém padl do rukou Izraelitů (pod vedením krále Davida) a následně byl ustanoven hlavním městem izraelského království. Do Jeruzaléma byla údajně přenesena Archa úmluvy, takže se Jeruzalém stal nejen správním, ale také náboženským centrem. Davidův syn Šalomoun pak podle tradice navíc v městě zbudoval Chrám, což pozici Jeruzaléma významně posílilo. Archeologický průzkum však ukázal, že v 10. století byl Jeruzalém pouhou horskou vesnicí. Během následujících staletí se však tato vesnice rozrostla ve město. Za vlády krále Chizkijáše byl Jeruzalém (tehdy již značně větší) roku 701 př. n. l. obležen asyrským vojskem. Obléhání však Jeruzalém přestál (na rozdíl od severoizraelského Samaří, které bylo 722 př. n. l. dobyto), mimo jiné díky Šiloašskému tunelu, který přiváděl vodu z pramene Gichon nacházejícího se mimo město, do nádrže Siloe uvnitř hradeb.[4] V roce 598 př. n. l. však byl Jeruzalém dobyt babylonským vojskem. Po pokusu o vzpouru proti babylonské nadvládě bylo město roku 586 př. n. l. dobyto znovu – babylonský král Nebukadnesar II. zničil jeruzalémský Chrám a velkou část obyvatelstva odvedl do zajetí.

Jeruzalém

 

  • Acre


Informace:
Nehostiné místo zmítané válkou a obklopeno hradbami, Altair zde bude mít pořádně co dělat aby nebyl odhalen a zabit!

Acra

 

  • Damašek


Historie:
Damašek (arabsky oficiálně دمشق Dimašk, hovorově aš-Šám الشام) je hlavní město Sýrie. Často je označován jako nejstarší trvale osídlené město na světě.Předpokládá se, že město bylo osídleno před 10 000 až 8 000 lety před Kristem. Do příchodu Arménců však nebylo město považováno za důležité. Jejich příchod měl za následek vybudování prvního vodovodního systému ve městě.

Damašek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář